Vi ska hjälpa och inspirera entreprenörer

Den 22 oktober 2015 fyllde Fontanas grundare Frixos Papadopoulos 70 år och i samband med högtidsdagen startade Frixos sin egen stiftelse. Syftet med fonden är att den ska hjälpa, och inspirera entreprenörer att våga tro på sin sak och utveckla den. Utan innovation stannar samhället och för att driva sin idé framåt krävs mod, passion, envishet och hårt jobb.
Stiftelsen har till ändamål att stödja, främja och inspirera entreprenörskap i Sverige som syftar till att:

Främja ett hållbart samhälle, såväl socialt, ekologiskt som ekonomiskt.

Motverka all form av utanförskap i samhället, genom att främja integration och uppmuntra till mångfald som gynnar ökad tolerans och förståelse.

Frixos tre goda råd till den som vill starta eget.

“För det första, tro på dig själv och ge dig inte för lätt, men du måste ha rätt magkänsla. Du ska bara satsa på det du verkligen känner för. För det andra tänk tio gånger innan du bestämmer dig. För det tredje var ärlig och respektera människor.”

Entreprenörskap

Utanförskap

Mångfaldens dimensioner

Utanförskap

En individ eller grupp befinner sig eller känner sig utanför en gemenskap t. ex. arbets-, kultur-, eller samhällsliv

Integration

Handlar om att känna sig mer delaktig i samhället. Förutsätter ömsesidig respekt och förståelse mellan människor och kunskap om varandras kultur, synsätt och samhälle. Alla medborgare ska ha lika möjlighet till delaktighet i samhällslivet.

Mångfald

Olikheter i religion, kultur, kön och kropp osv.

Hållbarhet

Hållbarhet

Socialt

Integrerat, tryggt, jämställt, tillgängligt och där man är delaktig och kan ha inflytande

Ekologiskt

En god miljö och minskad miljöpåverkan. Bevara biologisk mångfald, spara på naturens resurser och energi

Ekonomiskt

Hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt. Ex. fungerande bostads- och arbetsmarknad

Ansök till 2023

Brinner du för en idé som bidrar till ett hållbarare samhälle på ett eller annat sätt? Då är du mer en välkommen att komma in med din ansökan. Frixos Stiftelse har sedan 2015 stöttat entreprenörer att förverkliga sina idéer.
Days

dagar kvar

Ansök till 2023

Brinner du för en idé som bidrar till ett hållbarare samhälle på ett eller annat sätt?
Days
Dagar kvar för ansökan till 2023 års stipendiat

Hjälp Frixos hjälpa

Vill du vara med och bidra till ett mer hållbart samhälle såväl socialt, ekologiskt och ekonomiskt? Med hjälp av Frixos Insamlingsstiftelse kan fler entreprenörer som vill göra skillnad skapa en bättre värld och förverkliga sina idéer.

Hjälp Frixos hjälpa

Vill du vara med och bidra till ett mer hållbart samhälle såväl socialt, ekologiskt och ekonomiskt? Med hjälp av Frixos Insamlingsstiftelse kan fler entreprenörer som vill göra skillnad skapa en bättre värld och förverkliga sina idéer.