Ester erbjuder kvinnor en väg till egenförsörjning. Programmet sträcker sig över 18 månader och är indelat i tre faser om vardera sex månader –Utbildningsfasen, Startafasen och Drivafasen. Kvinnorna som är med får lära sig personligt ledarskap, entreprenörskap och marknadsföring.