Miden Melle-Hannah som utvecklat Multi4, en helt ny teknik för cancerdiagnostik och behandling som kommer att underlätta och förbättra för både patienter och personal inom cancersjukvården.